Visim physics

Yhdistä

Yhdistä mittaustulokset, graafinen esitystapa ja taulukkolaskennan ohjelmat.

Mittaustulosten taulukointi on perustana ratkaisun graafiselle käsittelylle.Käsittelyssä oppilaat voivat hyödyntää kouluissa tai omilla koneillaan käytössä olevia taulukkolaskentaohjelmia. Videotehtävien ratkaisut on tarkistettu  ja mittaustulokset ovat linjassa laskennallisten arvojen kanssa virherajoineen. Koska mittaukset on tehty todellisista havainnoista, tulee myös graafisissa ratkaisuissa mittaajakohtaisia eroja, kuten normaalissa mittaustilanteessa tapahtuu. Todellisesta tapahtumasta testataan teoriaa eikä teoriasta tehdä pelkkää animaatiota, joka toteuttaa annetun teorian.