Visim physics

Palvelu

Visim tarjoaa kouluille fysiikan mittausvideopakettia

patsas_crop_medium

  • 139 videomittaustehtävää
  • Kattavasti fysiikan eri osa-alueista
  • Katsoja on mittaaja
  • Opettajalle ja oppilaalle
  • Toimii palveluna
  • Videot myös ladattavissa lisäpalveluna
  • Kirjalliset ratkaisut opettajalle pdf-muodossa


Lue lisää!

Mittausvideopaketti sisältää 139 tehtävää, jotka liittyvät videoihin, joissa on kuvattu jokin fysiikan mittaustapahtuma. Videot on suunniteltu siten, että oppilas ei ole pelkästään passiivinen katsoja vaan hän joutuu videota katsoessaan olemaan aktiivinen mittauksen tekijä. Tehtävissä oppilaalle ei anneta valmiina mitään mittaustuloksia vaan hänen tulee selvittää ne itse videota katsoessaan. Mittaustulosten käsittelyssä voidaan helposti hyödyntää erilaisia taulukkolaskentaohjelmia tai graafista piirtämistä. Ratkaisuja laatiessamme olemme pyrkineet tuomaan esille taulukkolaskentaohjelman hyötyjä fysiikan mittaustulosten käsittelyssä.

Palvelusta on tehty eri versiot oppilaille ja opettajille sillä erolla, että oppilaan näkymässä ei ole mukana ratkaisuja. Videotehtävät sopivat niin peruskoulun kuin lukion fysiikan tunneille, ja niitä löytyy kattavasti fysiikan eri osa-alueista: aaltoliike, lämpö, mekaniikka, sähkö ja magnetismi sekä ydinfysiikka.

Palvelusta olemme laatineet myös englanninkielisen version. Englanninkielinen materiaali sopii erinomaisesti esimerkiksi IB-lukioille, mutta myös normaaliin fysiikan opiskeluun täydentäen samalla fysiikan englanninkielistä sanavarastoa. Kannustamme opettajia tutustumaan englanninkielisiin sivuihimme ja kokeilemaan niiden käyttöä rohkeasti fysiikan tunnilla.

Jokaisen ratkaisun loppuun olemme laittaneet kaksi pohdintatehtävää:

  • Mikä aiheutti virhettä mittauksissa?
  • Kuinka pienentäisit mittauksissa syntyneitä virheitä?

Pohdintatehtävien idea on johdattaa oppilasta miettimään virhettä, jota esiintyy kaikissa fysiikan mittauksissa. Pohdintatehtävien tarkoitus on herättää keskustelua oppitunneilla videossa esitetystä koejärjestelystä sekä innostaa oppilasta suorittamaan koejärjestely itse.