Visim physics

Lahjoita mittaustehtäviä

Lahjoita Visim fysiikan mittaustehtäviä ystävyyskoululle / kummikoululle

Maanjäristykset, tulvat ja sota ovat tuhonneet opiskelupaikkoja ja oppimateriaaleja, koulunkäynnin perusasioita, jo ennestään köyhillä alueilla.

 

Me yritämme tehdä opiskelun jälleen mahdolliseksi, mutta tarvitsemme Teiltä tukea.

 

Onko teillä  kummi- tai ystävyyskouluja hädästä kärsivillä alueilla?

 

Voisiko teidän koulu tai kunta lahjoittaa opiskelumahdollisuuden?

 

Kriisialueiden ihmisillä on usein mahdollisuus käyttää älypuhelinta, jonka avulla fysiikan kokeellisten tehtävien tekeminen onnistuu palvelussamme.

 

Mittaaminen ja demonstraatiotehtävien tekeminen, kokeellinen työskentely, on ilman välineitä mahdotonta. Visim Oy on tehnyt peruskoulun, lukion ja ammattiopilaitosten opetussuunnitelman mukaisia mittaustehtäviä etä- ja lähiopetukseen jo vuodesta 2018 suomalaisten oppilaitosten opetusvälineillä. Mittaustehtäviä käytetään opetuksen tukena päivittäin myös ulkomailla. Kaikki tarvittavat mittausvälineet ovat videoilla näkyvissä ja mittaus tehdään kuten luokkatilanteessa – ilman kalliita demonstraatiolaitteita tai luokkatilaa.

 

Mittaustehtäviä on palvelussamme 139 kpl kaikilta fysiikan osa-alueilta. Tehtävän visuaalinen kesto on n. 1-3 minuuttia eikä video sisällä puhetta. Siksi ne sopivat opettajan ohjauksessa mihin kieliryhmään tahansa, myös yksittäisiin luokkiin, joissa puhutaan useita kieliä. Tehtävät ja ratkaisut ovat suomeksi ja englanniksi. Tehtävän suorittaminen vaatii aktiivisuutta ja havaintojen tekoa, mittareiden lukemista ja tietoa opiskeltavasta asiasta ja johtopäätösten tai laskujen suorittamista. Jokainen tehtävä on opiskeltavaan asiaan liittyvä käytännön työ.

 

Palveluun kuuluu kaikkien mittausvideoiden rajaton katseluoikeus. Jokaisessa tehtävässä on  tehtävän lopullinen vastaus ja tehtävän mittaustuloksia varten laadittu avoin mittauspöytäkirja, jonka voi myös ladata omalle koneelle.

 

Jos haluatte lahjoittaa opiskelua tukevan palvelumme ystävyys/kummikoululle tai yhdelle opettajalle opetusryhmineen, me välitämme tiedon palvelun käyttöoikeudesta ja tarvittavista salasanoista saajalle.

 

Lahjoitetun palvelun hinta on maksajalle vain 90 euroa/lukuvuosi/koulu (alv0%).

 

Käyttäjätunnusten ja salasanojen välittämiseen tarvitsemme teiltä muutamia tietoja ystävyyskoulultanne/kummikoulultanne. Alla olevat tiedot voitte välittää meille esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen: [email protected].

 

  • Tilaan palvelun lahjoituksena (kenelle/mille koululle?):______________________
  • Palvelun tunnusten saajan sähköpostiosoite:_______________________________
  • Laskun maksajan tiedot: __________________________________
  • Haluan laskun sähköpostilla/verkkolaskuna: _____________________

 

 

Palvelun käyttö on oikeutettu vain palvelun saavalle opettajalle/saman koulun opettajille ja heidän opetusryhmälle/ryhmille.