Visim physics

Palaute palvelustamme

Palaute Visim Oy:n mittausvideoista

Toukokuu 2021

 Suurin osa asiakkaidemme vastauksista tuli meille lukion opettajilta.

Kysymys: Käytin mittausvideoita hyödyksi

 

Mittausvideoitamme hyödynnettiin opetuksessa eri tavoilla. Asiakkaat pystyivät valitsemaan vastauksista useampia vaihtoehtoja. Videoiden käyttö jakautui asiakkaidemme opetuksessa alla olevalla tavalla. 

Kysymys: Miten käytit fysiikan mittausvideoita opetuksessasi

Vastausvaihtoehdot ja jakauma

Tunnilla käsiteltävän asian havainnollistamiseen 46%

Opiskelijat katsoivat mittausvideon ja tämän jälkeen kokosivat mittauslaitteiston tunnilla. 0%

Opiskelijat tekivät videomittaustehtävän tunnilla. 64%

Opiskelijat tekivät videomittaustehtävän luokan ulkopuolella itsenäisesti. 82 %

Mittaus suoritettiin tunnilla yhdessä, ohjatusti opiskelijoiden kanssa 36 %

Opiskelijat katsoivat videon ja vastasivat opettajan esittämiin kysymyksiin. 36 %

Muu…

Sähköisen kokeen tehtävänä 18 %

 

Mittausvideoidemme laatu arvioitiin keskimääräisesti sopivan ja hyvän välimaastoon 

Kysymys: Mittausvideoiden laatu oli mielestäni (1=huono, 3=sopiva/en osaa sanoa, 5=hyvä)

Vastausten jakauma

 

Mittausvideoidemme määrä arvioitiin sopivaksi / hieman runsaammaksi 

Kysymys: Mittausvideoita oli määrältään (1=vähän, 3=sopivasti/en osaa sanoa, 5=paljon)

Vastausten jakauma

 

Mittausvideotehtävien vaativuustaso arvioitiin sopivaksi 

Kysymys: Mittausvideotehtävien vaativuustaso oli mielestäni (1=helppoja, 3=sopiva/en osaa sanoa, 5=vaikeita)

Vastausten jakauma

 

Mittausvideotehtävien ratkaisuissa tuli asiakkailtamme hieman hajontaa. Kyselyn lopussa olevassa avoimessa palautteessa toivottiin mm. yksityiskohtaisempia malliratkaisuja sekä käyrien sovittamista mittaustuloksiin. Nykyisissä ratkaisuissamme olemme moniin tehtäviin sovittaneet suoria. 

Kysymys: Mittausvideotehtävien ratkaisut olivat (1=epäselviä, 5=selkeitä)

Vastausten jakauma

 

Palveluumme kirjautuminen on onnistunut asiakkailtamme hyvin/erinomaisesti. Yhden asiakkaan oppilasryhmissä oli ollut kirjautumisessa haasteita eikä kirjautuminen ollut aina onnistunut. Tällaisissa tilanteissa toivomme asiakkailta välitöntä yhteydenottoa, jotta voimme reagoida asiaan mahdollisimman pian. Valitettavasti emme saaneet yhteydenottoa ongelman aiheutuessa ja asia selvisi meillekin vasta tämän palautteen kautta. Pahoittelemme tapahtunutta ja toivomme ongelman laadusta palautetta sähköpostitse.

 

Palautelomakkeessa kysyimme myös asiakkailtamme sopivan mittausvideon löytämisestä. Tämä arvioitiin yleisesti ottaen kohtalaisen hyväksi (keskiarvo 3,7). 

Kysymys: Löysin opetuksen aiheeseen sopivan mittausvideon (1=huonosti, 5=hyvin)

 Vastausten jakauma

 

Palautelomakkeen lopuksi asiakkaamme saivat esittää toivomuksia palveluun liittyen. Alla muutamia kommentteja.

Kysymys: Ensi lukuvuodelle Visim Oy suunnittelee mm. videotehtävien lisäämistä sekä mittauspöytäkirjoja mittaustehtäviin. Mitä uutta toivoisit löytäväsi palvelustamme?

Avoimia vastauksia:

– Mittauspöytäkirjoja
– Erityisesti lämpöoppiin voisi olla enemmän mittaustehtäviä (kaasulait, olomuodon muutokset jne).
– Ei lisättävää
– Enemmän yläkouluun sopivia mittauksia
– Ratkaisut nykyaikaan. Nykyään sovitetaan käyriä, ei suoria. Datan pitää liikkua helposti eri ohjelmistoihin.
– Opettajien malliratkaisuja. Siis hieman yksityiskohtaisempia kuin nyt on. 

 

Yleinen palaute palvelustamme

– Mittausdataa voisi joissain tehtävissä olla myös taulukkomuodossa anturilta. Näin saataisiin tarkempia tuloksia ja myös vieläkin monipuolisempia mittaustehtäviä (esim. voiman impulssi).

– Näen mittausvideoiden olevan erittäin tärkeä osa nykyaikaista opetusta/opiskelua. Näitä siis lisää. Mittausvideot ovat tärkeässä roolissa muutoinkin kuin etäopetuksessa (jonka laatua ne parantavat merkittävästi), sillä aika on todella rajallista etenkin lukio-opetuksessa ja mittausvideoilla testilaitteisto on aina kunnossa plus kaikki opiskelijat saavat samanlaista dataa, mikä helpottaa huomattavasti yhteistä käsittelyä varsinkin ei niin rutinoituneiden/itsenäisten opiskelijoiden kohdalla. 

– Palvelu on ollut hyödyllinen nyt etäopetuksen aikana. Muutoin on parempi, että mahdollisimman moni oppilas tekee mittaukset itse oikeilla välineillä!

 

Kiitämme palautteista.

-Visim Oy