Visim physics

Esimerkkejä palvelun käytöstä fysiikan tunnilla

Esimerkkejä palvelun käytöstä fysiikan tunneilla.

Minulle kävi tilanne, että oppilas oli poissa fysiikan tunnilla, jolloin teimme kokeellista työskentelyä valo-opin välineillä. Tutkimme valon taittumista sekä kokonaisheijastusta. Pystyin antamaan oppilaalle saman tehtävän kotiin, jota käsittelimme oppitunnilla muiden oppilaiden kanssa. Työ 2.3 A sekä 2.3 C:stä pelkät mittaustulokset.

-Yläkoulun fy ope


Halusin ottaa mittaustulosten keräämisen osaksi koetehtävän pisteitä, joten liitin abittikokeeseen mittaustehtävän 1.1 E:n (kuparin ominaislämpökapasiteetin määrittäminen). Kokeellisen työskentelypisteen rakentaminen 30 opiskelijan ryhmässä koeviikolla on mahdoton tehtävä, kun vedellä läträämiseen menee liian paljon aikaa. Mittausvideotehtävä on siksikin hyvä juttu, että opiskelija voi katsoa videon niin monta kertaa kuin suinkin haluaa.

-Lukion fysiikan opettaja


Hyödynsin mittausvideoita lukion fysiikan opetuksessa sillä tavalla, että teetin opiskelijoilla erilaisia mittauspisteitä (fy04 opintojakso). Osassa mittauspisteissä oli välineillä suoritettava kokeellinen työ ja osassa oli mittausvideotehtävä. Näin pystyin rakentamaan 15 eri työskentelypistettä 2 eri luokkaan, jossa opiskelijat työskentelivät. Ryhmän koko oli noin 30 eli parityöskentelynä meni.

-Lukion fyssan ope


Olen antanut opiskelijoille kotitehtäväksi mittausvideotehtävän, joka on liittynyt sillä hetkellä käsiteltävään aiheeseen. Viimeksi annoin nosteeseen liittyvät tehtävät 3.3 A sekä 3.3 B. Hyviä tehtäviä, sillä monella ei löydy kotoa tällaisia välineitä (esimerkiksi jousivaakaa tai mittalasia).

-Lukion fysiikan opettaja


Käsittelin fysiikan tunnilla resistanssia ja hyödynsin mittausvideotehtävää 4.2 B. Varsinkin lukio-opetuksessa aika on kortilla, joten hyödynsin mittausvideota siten, että laitoin opiskelijat keräämään datan videolta yhtä aikaa kukin omalta koneelta. Painotin, että kukin kerää datan itse, eikä katso kaverilta. Näin kukin opiskelija sai hieman eri mittaustuloksia videolta, mutta suoran sovittamisessa kaikki saivat saman resistanssin arvon pyöristettynä. Hyvä tehtävä, joka samalla johdatti keskustelemaan virheestä, joka esiintyy kaikissa fysiikan mittauksissa.

-Lukion fysiikan ope