Visim physics

Tietosuoja

Tietosuojalauseke

Visim Oy, Y-tunnus 2940769-9, kotipaikka Oulu, on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämä on Visimin henkilötietolain (Henkilötietolaki (523/99) 10 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.10.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Visim Oy, sähköposti visim(a)visimphysics.com, kotisivut: www.visimphysics.com.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Matti Impola, visim(a)visimphysics.com, puhelin

3. Rekisterin nimi

Rekisteri on laadittu Visimin asiakasrekisteriksi.

4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus, markkinointi tms.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat tilaajan nimi, tilaajan sähköpostiosoite, tilaajan puhelinnumero, koulun yhteystiedot, koulun aste, koulun oppilasmäärä sekä palvelun ja laskutuksen kannalta oleelliset tiedot.
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitamiseen tarvittava aika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköposteilla lähetetyistä viesteistä, kuntien www-sivuilta, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei voi itse muokata.

Evästeet, kävijäseuranta ja reCAPTCHA

Evästeet (cookie) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan kävijän päätelaitteelle. Evästeen avulla sivusto voi tunnistaa kävijän kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Käytämme sivustolla evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi (kielivalinnan säilyttäminen), palvelun teknisessä toteutuksessa, Google Analytics -kävijäseurannassa ja tilauslomakkeen reCAPTCHA-suojauksessa. Käyttäjällä on mahdollisuus olla käyttämättä evästeitä estämällä niiden tallentaminen selaimen asetuksista ja poistamalla jo tallennetut evästeet. Jos evästeiden käyttö estetään niin palveluun kirjautuminen ja sen normaali käyttäminen ei ole mahdollista.

Sivustolla käytetään Google Analytics -palvelua kävijäseurannan toteuttamiseksi. Kävijöistä kerätään tietoa mm. siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut sivustolle, millä sivulla kävijä vierailee ja milloin, tietoa kävijän selaimesta ja päätelaitteesta ja kävijän anonymisoitu IP-osoite. Kerätty kävijätieto ei sisällä yksilöiviä henkilötietoja. Käyttäjällä on mahdollisuus estää Google Analyticsin käyttö esimerkiksi lataamalla selaimeensa erillisen lisäosan. Lisätietoa: Google Analyticsin tietosuojasta

Käytämme Googlen reCAPTCHA-palvelua varmistaaksemme, että tilauslomakkeen lähettäjä on luonnollinen henkilö eikä lähetystä tehdä automaattisesti vilpillisessä tarkoituksessa. Tilauslomakkeen käytön yhteydessä lähetetään tieto kävijän IP-osoitteesta, päätelaitteesta ja selaimesta, kävijän navigoinnista sivulla ja tieto kävijän mahdollisista sisäänkirjautuneista Google-tileistä. Tilauslomakkeen käyttäminen ilman reCAPTCHA-palvelua ei ole mahdollista.