Visim physics

Tekijöiden ja palvelun taustaa

Tekijät ovat opettaneet kollegoina Kempeleen Ylikylän yhtenäiskoulussa, fysiikan ja matematiikan opettajan viroissa. Mielenkiinto ja innostus fysiikan demonstraatioista ja niissä suoritettavista mittauksista on ollut yhteinen. Huoli oppilaiden mittaamisen taidoista ja erään oppilaan pitkä poissaolojakso koulusta poiki idean videomateriaalista. Mittausten tekeminen, mittavälineiden käyttö ja mittauksen tarkkuuden hahmottaminen on ollut oppilaille entistä vaikeampaa. Tilannetta heikentää demonstraatiotuntien ja oppilaan omassa elinpiirissä tapahtunut käytännön mittaustehtävien vähentyminen. Satunnaisten poissaolojen merkitys on kasvanut.

 

Kesällä 2018 palasimme koululle kuvaamaan ja toteuttamaan mittausvideoita. Samana syksynä perustimme myös oman yrityksen ja kaupallistimme videot muidenkin opettajien saataville. Toiminnallisten tehtävien määrä opetuksessa on lisääntynyt tasaisesti vuosien mittaan sekä opetussuunnitelmien vaatimusten ja oman opetuksen kehittämistyön kautta. Tuntityöskentelyyn ja sen arviointiin kiinnitetään enemmän huomiota. Summatiiviset kokeet eivät yksinään mittaa riittävän hyvin oppilaan osaamista ja tekemisiä oppitunneilla. Toiminnallisten tehtävien järjestäminen yhtenä koetehtävänä, vuorotellen eri oppilaille, vie paljon aikaa eikä niitä pysty aina organisoimaan. Oppilaan poissaolo kokeesta aiheuttaa taas uusia järjestelyjä ja ongelmia, joihin olemme pystyneet vastaamaan videotehtävien avulla.

 

Ensimmäinen palveluversiomme toimi excel-taulukoihin liitetyistä linkityksistä. Kun tehtävien määrän kasvoi, uudistimme palvelumme nettipohjalta toimivaksi OAMK:n opiskelijoiden avustuksella. Palvelun muutoksella vastattiin käyttäjämäärien kasvuun ja toiminnan sujuvuuteen niin, että syksyllä 2020 kaikki palvelumme alkoivat toimia nettipohjaisena eikä liikenne kuormita käyttäjien omia palvelimia. Palvelun kehittämiseksi teemme yhteistyötä usean eri opetusalan kanssa ja etsimme toimintamallillemme jalansijaa ulkomailta.

 

Yhtiön perustajista Tapio on toiminut Kempeleen yläasteen ja Ylikylän koulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorina lähes koko työuransa ajan. Fysiikan pääaineopiskelujen jälkeen hän oli Oulun aluetyöterveyslaitoksessa kylmävaatetuksen apulaistutkijana ja sijaisena Limingan lukiossa yhden lukuvuoden. Vapaa-ajan harrastuksiin on kuulunut kiinteänä osana jääpallon ja kaukalopallon tuomarointien lisäksi oululaisen Mieskuoro Huutajien kuoroharrastus. Työhön on kiinteänä osana kuulunut myös luottamusmiestoiminta Kempeleen Akavan pääluottamusmiehenä yli 20 vuoden ajan.

 

 

Matti on toiminut Kempeleen Ylikylän koululla matemaattisten aineiden opettajana vuodesta 2012 lähtien. Matematiikan pääaineopiskelun jälkeen (v. 2009) työpaikkoina ovat olleet mm. Iin Kuivaniemen koulu, VR Rata sekä Oulun Lyseon Lukio. Matin vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu squash, tennis sekä padel.