Visim physics

Video opetuksen apuna -linkkejä

Näissä liitteissä on esitelty hyvän opetusvideon tekemisen periaatteita ja tutkimuksia videon käytöstä opetuksessa. Aineistossa on mukana tutkimuksia esimerkiksi videon teknisistä vaatimuksista, käsikirjoittamisesta ja pedagogisesta vaikuttavuudesta.

Video pedagogy

Länsitie, J., Stevenson, B., Männistö, R., Karjalainen, T. & Karjalainen, A. 2016.


Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut, ePooki 25/2016. 

http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016051812469.

Vähän parempi video, Opas laadukkaan videon suunnitteluun ja toteutukseen

Johanna Ailio


Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 102, 2015

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165831.pdf