Visim physics

Tulossa ensi lukuvuodelle

Ensi lukuvuodelle (2023-2024) tulossa:

  • Mittauspöytäkirjat (englanniksi)
  • Uusia mittausvideoita (mm. lämmönjohtavuuden, lämmönläpäisykertoimen sekä lämmönsiirtymiskertoimen määritys)