Visim physics

Tutki

Mittausvideoita on tehty fysiikan eri osa-alueista seuraavasti:

Lämpö:
– lämpöenergian mittaaminen, 7 kpl, laajuus yk-amk
– lämpölaajeneminen, 2 kpl, laajuus yk-lukio

Aaltoliike:
– värähdysaika ja taajuus: 6 kpl, laajuus yk-amk
– jousivakio, 3 kpl, laajuus lukio-amk
– valon taittuminen, 4 kpl, laajuus yk-amk
– diffraktio, 1 kpl, laajuus, lukio-amk
– muut aaltoliikkeen tehtävät, 4 kpl, laajuus yk-amk
– seisova aaltoliike, 1 kpl, laajuus lukio-amk
– mekaaninen värähtelijä, 2kpl, laajuus amk
– äänen huojunta, 1kpl, laajuus lukio-amk

Mekaniikka:
– paine, 4 kpl, laajuus lukio-amk
– tilavuus, 4 kpl, laajuus yk-amk
– noste, 4 kpl, laajuus yk-amk
– tiheys, 7 kpl, laajuus yk-amk
– nopeus, 6 kpl, laajuus yk-lukio
– kiihtyvyys, 3 kpl, laajuus lukio-amk
– Newtonin II laki ja impulssi, 8 kpl, laajuus lukio-amk
– työ ja teho, 3 kpl, laajuus yk
– kitkakerroin, 6 kpl, laajuus lukio-amk
– energia, 1 kpl, laajuus yk-lukio
– tasapaino, 7 kpl, laajuus yk-amk
– pyörimisliike, 8 kpl, laajuus lukio-amk
– hitausmomentti, 4 kpl, laajuus lukio-amk
– liikemäärä, 4 kpl, laajuus lukio-amk
– kimmokerroin, 1 kpl, laajuus amk

Sähkö ja magnetismi
– kytkentäkaavio, 7 kpl, laajuus yk
– resistanssi, 10 kpl, laajuus yk-lukio
– sähköteho, 3 kpl, laajuus yk-lukio
– lähdejännite ja oikosulkuvirta, 2 kpl, laajuus lukio-amk
– muuntaja, 3 kpl, laajuus yk-amk
– diodi, 1 kpl, laajuus lukio-amk
– impedanssi, 2 kpl, laajuus lukio-amk
– kondensaattori, 3 kpl, laajuus lukio-amk
– käämi, 2 kpl, laajuus lukio-amk
– RLC-piiri, 1 kpl, laajuus amk
– resistiivisyys, 1kpl, laajuus lukio-amk

Ydinfysiikka:
– säteily ja säteilyn vaimeneminen, 3 kpl, laajuus lukio-amk