Visim physics

Mittaa

Mittaa, havaitse ja kirjaa

Lue videon koejärjestelyssä kuvattuja mittareita esimerkiksi pysäyttämällä video haluttuun kohtaan ja ratkaise tehtävä mittaustuloksien avulla. Ylimääräisiä mittavälineitä muistiinpanovälineiden lisäksi ei tarvita. Mittaustilanne vaihtelee demonstraation edetessä, joten luetut mittarit osoittavat mittaushetken mukaisia lukemia. Tästä syystä myös mittauksiin tulee luonnollista hajontaa ja mittausvirhettä, jota on tarkoitettu tarkasteltavaksi jokaisen videotehtävän ratkaisussa. 

Vastausten tarkkuuteen tulee kiinnittää huomiota tehtävien ratkaisuissa. Virheenarvioinnin perusteet on hyvä ottaa mukaan kaikilla kouluasteilla, vaikka tarkempi käsittely alkaa vasta lukiotasolla. Videot on kuvattu aidoista mittaustapahtumista käyttämällä yleensä kouluista löytyviä kaupallisia havaintovälineitä. 

Videot soveltuvat oppitunnilla tehtävään mittaamiseen, oppilaan työn ohjaamiseen ja ratkaisuun tarvittavien parametrien opastukseen.

Opettajien materiaalissa on huomioitu graafiset ratkaisut, joita voi tarkastella oppilaiden kanssa tuloksia analysoitaessa. Oppilaat näkevät omassa palvelunäkymässään vain tehtävän vastauksen ja tehtävään liittyvän mahdollisen vinkin. Suosittelemme piirtämistä ja taulukkolaskentaohjelmien käyttöä tehtävää ratkaistaessa.

Monipuoliset tehtävät helpottavat etäopetusta ja lisäävät demonstraatiovalikoimaa. Ne toimivat opetuksen eriyttämisessä ja latausmahdollisuuden ansiosta myös toiminnallisina tehtävinä formatiivisissa ja summatiivisissa kokeissa.