Tehtävä 3.1 A

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Tutki putken pään syvyyden vaikutusta nestepatsaiden korkeuteen. Esitä tulokset graafisesti. Minkä johtopäätöksen tuloksista voit vetää?

Vastaus: Vedessä paine (hydrostaattinen paine) kasvaa syvemmälle mentäessä. Hydrostaattinen paine kasvaa lineaarisesti syvemmälle mentäessä.

Tehtävä 3.1 B

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Tutki kaasun tilavuuden ja paineen välistä riippuvuutta graafisella esityksellä.

Vastaus: Paine on kääntäen verrannollinen tilavuuteen eli $p\propto\frac{1}{V}$

Tehtävä 3.1 C

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Kuinka suuri paine ilmapallossa oli? Putkessa oleva punainen neste on vettä.

Vastaus: 102 kPa

Tehtävä 3.1 D

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Onko renkaassa suositusten mukainen paine?

Vastaus: Ei ole.