Visim physics

Arvioi ja kehitä

Arvioi ja kehitä, Opetusmenetelmiä ja digitaalisia taitoja. 

Videoiden monipuolinen apu opetuksessa on kiistaton. Nämä videot haastavat katsojan osallistumaan mittaukseen ja testaamaan omaa osaamistaan. Videomittaustehtävät sopivat kun teoriaa sovelletaan käytäntöön. Palvelumme ei korvaa oppilaan omatoimista koejärjestelyn käytännön suoritusta eikä yrityksen ja erehtymisen kokemusta, mutta videot ohjaavat mittavälineiden hyödyntämisessä ja mittareiden lukemisessa tarvittavia taitoja.

Videomateriaalien käyttö opetuksessa lisääntyy jatkuvasti. Palvelussamme oleva materiaali on luetteloitu fysiikan opetuksen yleisten aihesisältöjen mukaan (lämpö, aaltoliike, mekaniikka, sähkö ja magnetismi, ydinfysiikka) ja palvelun käyttö on turvallista. Videoita voi myös ladata omalle koneelle sopimusaikana eri maksusta. Eri aihealueiden materiaali kattaa eri luokka-asteiden ja oppilaitosten sisältämät opetussuunnitelma-alueet määrällisesti ja laadullisesti. Kehitämme palveluamme ja tuotamme lisää video- ja tukimateriaalia opiskelun ja oppimisen tueksi ainutlaatuisella tavalla ja kilpailukykyisillä hinnoilla, Suomeen ja maailmalle.