Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

a) Määritä kytkennän kokonaisresistanssi. b) Kuinka suuri resistanssi yhdellä vastuksella on? Videossa olevat komponentit ovat tavallisia vastuksia, joiden resistanssi on sama.

Vinkki: Sarjaan kytkettyjen vastusten kokonaisresistanssi on yksittäisten resistanssien summa.
Vastaus: a) $440\ \Omega$, b) $220\ \Omega$