Tehtävä 3.11 A

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä nostettavan kuorman massa.

Vastaus: 187,2 g

Tehtävä 3.11 B

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä keltaisen metallitangon massa.

Vastaus: 109,9 g

Tehtävä 3.11 C

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Videossa lankaa on kierretty metallisen tangon ympärille. Määritä langan ja metallisen tangon välinen lepokitkakerroin.

Googleta "capstan equation"
Vastaus: 0,11

Tehtävä 3.11 D

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Osoita statiikan lakien paikkansa pitävyys vertaamalla mittaustuloksia laskemalla saatuihin arvoihin.

Vastaus: Mitatut voimien arvot ovat hyvin lähellä laskettuja arvoja.

Tehtävä 3.11 E

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Osoita statiikan lakien sääntöjen mukaan, että systeemi on voimien suhteen tasapainossa.

Vastaus: Systeemi on voimien suhteen tasapainossa, sillä voimien vektorisumma on likipitäen nolla.

Tehtävä 3.11 F

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Osoita laskennallisesti, että momenttitasapaino on vallalla.

Vastaus: Momenttitasapaino on vallalla, sillä voimien momentti ympyrälevyn keskipisteen suhteen on likipitäen nolla.

Tehtävä 3.11 G

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä neljällä eri tavalla tuetulle sauvalle miniminurjahdusvoima teoreettisesti ja kokeellisesti. Vertaa saatuja tuloksia keskenään. Piirrä lisäksi teoreettiset nurjahduskuvat ja vertaa niitä videolla näkyviin nurjahduksiin.

Vastaus: Teoreettiset ja kokeelliset nurjahdusvoimat ovat likipitäen yhtä suuret. Lisäksi teoreettinen taipumaviivan muoto kuvaa hyvin sauvan todellista taipumaa eri tilanteissa.