Tehtävä 3.3 A

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä kappaleeseen kohdistuva noste.

Vastaus: 0,16 N

Tehtävä 3.3 B

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä kappaleeseen kohdistuva noste.

Vastaus: 0,30 N

Tehtävä 3.3 C

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä kappaleeseen kohdistuva noste.

Vastaus: $0{,}171\ N-\ 0{,}174\ N$

Tehtävä 3.3 D

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Kummassa nesteessä kappaleeseen vaikuttaa suurempi noste?

Vastaus: Kappaleeseen vaikuttaa suurempi noste ensimmäisessä nesteessä eli vedessä.