Tehtävä 3.9 A

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä kappaleen ja alustan välinen liukukitkakerroin.

Vastaus: 0,11

Tehtävä 3.9 B

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä liikkeelle lähtevän kappaleen ja alustan välinen lepokitkakerroin.

Vastaus: 0,77

Tehtävä 3.9 C

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä liikkeelle lähtevän kappaleen ja alustan välinen liikekitkakerroin.

Vastaus: 0,59

Tehtävä 3.9 D

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä kuvassa liikkeelle lähtevän kappaleen ja alustan välinen lepokitkakerroin.

Vastaus: 0,25

Tehtävä 3.9 E

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

a) Kuinka suuri osa potentiaalienergiasta muuttuu liukumisen aikana lämpöenergiaksi? b) Määritä kappaleen ja alustan välinen liukukitkakerroin.

Vinkki 1: Mittaa kulunut aika sekä nopeus tietyillä välimatkoilla.
Vinkki 2: Energiaperiaatteella $E_{alussa}=E_{lopussa}$ tai tasaisesti kiihtyvän liikkeen mallilla.
Vastaus: a) 95 % - 96 %; b) 0,22 – 0,24

Tehtävä 3.9 F

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä kappaleen ja alustan välinen liukukitkakerroin.

Vastaus: $0{,}14$