Tehtävä 3.1 A

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Tutki putken pään syvyyden vaikutusta nestepatsaiden korkeuteen. Esitä tulokset graafisesti. Minkä johtopäätöksen tuloksista voit vetää?

Vastaus: Vedessä paine (hydrostaattinen paine) kasvaa syvemmälle mentäessä. Hydrostaattinen paine kasvaa lineaarisesti syvemmälle mentäessä.

Tehtävä 3.1 B

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Tutki kaasun tilavuuden ja paineen välistä riippuvuutta graafisella esityksellä.

Vastaus: Paine on kääntäen verrannollinen tilavuuteen eli $p\propto\frac{1}{V}$

Tehtävä 3.1 C

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Kuinka suuri paine ilmapallossa oli? Putkessa oleva punainen neste on vettä.

Vastaus: 102 kPa

Tehtävä 3.1 D

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Onko renkaassa suositusten mukainen paine?

Vastaus: Ei ole.

Tehtävä 3.2 A

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Kuinka suuri on kappaleen tilavuus?

Vastaus: $31\ {cm}^3$

Tehtävä 3.2 B

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Kuinka suuri on kappaleen tilavuus?

Vastaus: $10\ {cm}^3$

Tehtävä 3.2 C

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Kuinka suuri on kappaleen tilavuus?

Vastaus: $16\ {cm}^3$

Tehtävä 3.2 D

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Kuinka suuri on kappaleen tilavuus?

Vastaus: $17{,}4\ {cm}^3-\ 17{,}7\ {cm}^3$

Tehtävä 3.3 A

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä kappaleeseen kohdistuva noste.

Vastaus: 0,16 N

Tehtävä 3.3 B

Vaikeusaste Yläkoulu Lukio/muu
Perustehtävät Helpot
★★ Haastavat Perustehtävät
★★★ Vaativat
★★★★ Vaikeat
★★★★★ Erittäin vaikeat

Määritä kappaleeseen kohdistuva noste.

Vastaus: 0,30 N